Huolto & Ylläpito


Tarjoamme kattavasti sähkönjakelulaitteiden huoltoa, kunnossapitoa, koestusta, tarkastusta ja uusintaa teollisuuden toimijoille, sekä kiinteistöjen haltijoille. Osaamisaluettamme ovat kaikki keskijännite- ja pienjännitelaitteistot. 


Katkaisijahuolto
Kytkinlaitehuolto
Suojarelekoestukset
Muuntamohuolto
Muuntajahuolto
Muuntajaöljyanalyysi
Maadoitusmittaus
Kompensointilaitteistot

Katkaisijahuolto

Katkaisijahuollossa varmistamme katkaisijoiden toiminnan jotta vikatilanteen sattuessa katkaisija toimii sille tarkoitetulla tavalla. Huollamme katkaisijat merkkiriippumattomasti niin keskijännite- kuin pienjännitetasossa. Asiakas saa jokaisesta huolletusta katkaisijasta kattavan pöytäkirjan josta selviää katkaisijan nykyinen kunto sekä toimenpidesuositukset tulevaisuuteen.


Kytkinlaitehuolto

Suosittelemme kytkinlaitteiden huoltoa määräajoinkytkinlaitteen toimintakyvyn varmistamiseksi.  Varokekuormaerottimelle tehtävät sulakelaukaisutestit ovat osa verkon selektiivistä suojausta ja varmistamalla laitteen toiminta pysymme toteamaan verkon suojauksen olevan riittävän korkealla tasolla.


Suojarelekoestukset

Koestamme lähes kaikki markkinoilla esiintyvät suojareleet merkkiriippumattomasti.  Näitä ovat mm. kaikki vanhat ensiöreleet, sähkömekaaniset sekä uudemman sukupolven numeeriset suojareleet. Jokaisesta laitteesta asiakas saa pöytäkirjan josta selviää releelle tehty koestus sekä releen kunto. 


Muuntamohuolto

Muuntamohuollolla pyritään huoltamaan kaikki sähkönjakelulaitteistot yhden käyttökatkon aikana. Asiakkaan kanssa suunnitellaan yhdessä muuntamohuollon laajuus ja tarkka käyttökatkon pituus.


Muuntajahuolto

Muuntajahuolto tehdään joko käyttöpaikalla tai korjaamotyönä. Korjaamotyönä muuntajille tehdään  kokonaisvaltainen avaava huolto sekä korjauksia muuntajan käämityksiin, sisäpuolisiin liitoksiin sekä väliottokytkimeen. Korjatuille muuntajille tehdään tarvittavat mittaukset sekä koestukset.  


Muuntajaöljyanalyysi

Öljyanalyysillä  saadaan kattavasti tietoa muuntajan sisäisestä tilasta sekä saadaan selville mahdollisia alkavia vikaantumisia jo varhaisessa kehitysvaiheessa. Muuntajaöljyanalyysin perusteella pystytään arvioimaan muuntajan käyttöikää sekä minimoimaan kaasutuksesta johtuvien käyttökatkojen määrää huomattavasti.


Maadoitusmittaus

Sähköverkon maadoitusten jatkuvuusmittauksella varmistetaan maadoitusten jatkuvuus sekä turvallinen työskentely ja suojausten riittävä toiminta kohteessa. Maadoitusmittauksista asiakas saa pöytäkirjan tuleviin määräaikaistarkastuksiin. 


Kompensointilaitteistot

Loisteho ja sen aiheuttamat kustannukset energianhankinnassa voivat tulla merkityksellisen suuriksi, jos kompensointilaitteisto ei toimi oikein. Kompensointilaitteiston huollolla varmistetaan laitteiston oikea toiminta.

Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi Sähköposti Viesti Lähetä

Yhteystiedot

Sastamalantie 2672, 38420 Sastamala

0444350401

info@zennez.fi

Su suljettu, Ma–Pe 8.00–18.00, La 10.00–16.00