Asiantuntijatyöt


Tarjontaamme sisältyy sähkönjakelulaitteiston ylläpidon asiantuntijatöitä.
Näitä ovat sähkönlaadunmittaus, lämpökuvaus, turvallisuus ja elinkaarianalyysit,
ennakkohuoltosuunnitelmat ja sähkökäytönjohto.


Sähkökäytönjohto
Sähkölaitteiston turvallistaminen & ennakkohuolto- suunnitelmat
Lämpökuvaus
Sähkönlaadun-mittaus
Käyttöönottotyöt
Koulutukset
Sähkösuodattimen käynninaikainen tarkastus


Sähkökäytönjohto

Käytönjohtosopimuksella huolehdimme, että käytönjohtokohteittemme sähkölaitteistot ovat lakien ja asetusten mukaisia. Kannamme vastuun sähkölaitteistojen käynninaikaisesta tarkastuksesta sekä tarjoamme asiantuntemustamme myös huolto ja kunnossapitoon liittyvissä tarpeissa. Teemme kaikista kohteista aina selkeät sopimukset asiakkaan kanssa. Sähkölaitteiston kunnossapito-ohjelma toteutetaan tarvittaessa. 


Sähkölaitteiston turvallistaminen 

Toimitamme kattavia sähkölaitteiston turvallisuusanalyysi ja laitekartoitus paketteja joista selviää monipuolisesti sähkölaitteiston kunto, turvallisuus monesta eri näkökulmasta sekä kriittisyystarkarkastelu tuotannon näkökulmasta. Tämä on kattava tietopaketi laitteiston nykytilan arvioinnissa sekä erinomainen tuki ennakkohuoltosuunnitelman laatimisessa.

  • turvallisuusanalyysi          

  • elinkaarianalyysi 

  • kriittisyyskartoitus 

  • Ennakkohuoltosuunnitelmat kunnossapidon toimivaksi työkaluksiLämpökuvaus

Lämpökuvaus on luotettava tapa seurata sähkölaitteiden, liitospintojen, kaapeleiden ja kaapelipäätteiden kuntoa. Sähkölaitteiston lämpökuvaus onnistuu kaikille jännitetasoille. Lämpökuvauksesta asiakas saa aina laadukkaan raportin joka sisältää mahdolliset havaitut vikakohteet, syyt lämpenemiselle sekä toimenpide ehdotus tilanteen korjaamiseksi. 


Sähkönlaadunmittaus

Sähkönlaadunmittauksella saadaan selville sähköverkon sähkönlaadun sisältämät ongelmat. Verkon sähkönlaatuanalyysin perusteella suunnitellaan korjaavat toimenpiteet.  Loistehomäärä, kompensoinnin tarve, verkon kuormitustaso, verkon jännitteiden taso, verkon yliaaltojen taso ovat tyypillisiä sähkönlaadunmittauksella selvitettäviä asioita. 

Sähkönlaadun häiriöiden mittauksella saadaan selvitettyä sähköverkossa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti esiintyviä häiriöitä. Häiriöiden mittauksia voidaan toteuttaa kaikissa sähkönjakeluverkoissa. Analyysien tuloksista tehdään toimenpidesuositukset. 


Käyttöönottotyöt

  • Käyttöönottokoestukset 

  • Käyttöönottotarkastukset 

  • Asennusvalvonta 


Koulutukset

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS6002

Järjestämme SETI-akreditoitua SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutusta sähköalan ammattihenkilöille ja tuleville sähköalan ammattihenkilöille.  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille:  asentajille, työnjohdolle, sähkösuunnittelijoille ja asiantuntijoille. Koulutusta voidaan painottaa kohderyhmästä riippuen. Koulutuksen käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.


Sähkösuodattimen käynninaikainen tarkastus

Asiakas saa tiedon sähkösuodattimen nykytilasta tarkastuksessa käytyjen asioiden pohjalta sekä mittauspöytäkirjan josta tulevaisuudessa tuloksia on vertailtavissa edellisiin vuosiin. Kyseinen tieto auttaa huomattavasti laitteen käyttöiän sekä vikaantumisen ennustamisessa. Riittävä seuranta auttaa seuraamaan vikaantumisen kehittymistä sekä antaa tarkat lähtötiedot suorittaa mahdollinen huolto seuraavassa suodattimen alasajon yhteydessä. Raportista selviää laitteiston nykytila sekä toimenpide ehdotukset löydettyjen vikapaikkojen korjaamiseksi. 


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi Sähköposti Viesti Lähetä

Yhteystiedot

Sastamalantie 2672, 38420 Sastamala

0444350401

info@zennez.fi

Su suljettu, Ma–Pe 8.00–18.00, La 10.00–16.00